Contoh kata sambutan ketua panitia

Contoh kata sambutan ketua panitia


Assalamualaikum wr wb …


Bapak-bapak, ibu-ibu dan para undangan yang dirahmati Allah…


Terutama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama- sama memperingati maulid Nabi Muhammad SAW dan perpisahan siswa kelas III MTs Keumala dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun.


Salawat beruntai salam marilah senantiasa kita haturkan keharibaan nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap selawat “ Allahumma shalli ala saidina Muhammad “ mudah- mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau, berkenan beliau menolong kita di yaumil masyar, Amin…


Yang saya hormati ibu kami kepala Madrasah,beserta guru ,bapak komite madrasah ,bapak camat, kawan –kawan semua,beserta adik2 kelas satu dan kakak kelas III, tidak lupa salam takzim saya kepada al ustad tgk sakriadi


Bapak- bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang di rahmati Allah…


Pertama saya mengucap terima kasih atas waktu yang di berikan kepada saya untuk dapat menyampaikan laporan panitia pelaksana peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW sekaligus perpisahan kakak kelas IX yang bertepatan tanggal 4 April 20.. masehi.


Bapak- bapak ibu-ibu yang di rahmati Allah dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah sudi menghadiri acara yang kami selenggarakan ini, selanjutnya ucapan terima kasih kepada tgk Sakriadi ,atas kesediaannya memenuhi harapan kami untuk dapat memberikan ceramah agama pada acara kami selenggarakan ini mudah-mudahan apa yang akan di sampaikan nanti bermanfaat guna bagi kita semua,


Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa terselenggarakan acara kita pada saat ini, berkat dukungan dari seluruh siswa dan bimbingan dari guru yang berada di Mts Keumala .


Dalam kesempatan ini kami selaku panitia mengucapkan terima kasih tak terhinnga atas sumbangan yang telah di berikan . semoga Allah melipat gandakan pahala dan semoga Allah memberikan rezeki yang berlipat ganda pula kepada bapak/ibu dan kawan2 sekalian. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan2 panitia yang telah bekerja secara marathon mulai tanggal 2 sampai dengaan saat ini yang tidak mengenal lelah.semoga segala apa yang telah rekan2 perbuat demi syiarnya agama islam dan demi terselenggarakannya acara ini mendapatkan ganjaran yang setimpal di sisi .


Kepada kakak kakak kelas III dengan iringan air mata kami mengucapkan selamat jalan, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya,,raih cita-citamu,genggamlah harapanmu,..semoga kakak berguna bagi bangsa Negara dan agama,,doa kami selalu menyertaimu,,doa kan agar kami juga sukses selalu…

Terakhir kami tidak lupa memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada acara ini baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Demikianlah kata sambutan yang dapat kami sampaikan, akhirul kalam …ass wr wb..

Komentar

Postingan populer dari blog ini

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Sosiologi Kelas/semester: X/ 1

PENINGKATAN PEMAHAMAN SIFAT BENDA ISOLATOR DAN KONDUKTOR MELALUI METODE PERCOBAAN PADA SISWA KELAS VI SD